กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง HSK HSKK ประจำปี 2564 (ศูนย์สอบสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

Categories: sclc-ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง HSK HSKK ประจำปี 2564 (ศูนย์สอบสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

1. ตารางการรับสมัครและการสอบ HSK/HSKK

2. ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK/HSKK

3. ลิงค์สมัครสอบ HSK/HSKK

4. คู่มือการสมัครสอบ HSK/HSKK

5. ลิงค์แจ้งหลักฐานการชำระเงิน

หมายเหตุ!

1. ผู้สมัครกรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินในระบบ ก่อนจะปิดรับสมัครสอบของรอบนั้นๆ

2. ผู้สมัครสอบกรุณาตรวจสอบตารางสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบ และขั้นตอนการสมัครสอบตามที่ศูนย์สอบได้ประกาศไว้อย่างละเอียด

 

| Created by Nuttida Wongputtarungsee | อ่านข่าวทั้งหมด 44 ครั้ง