ศาลาชมจันทร์

ศาลาชมจันทร์

     ศาลาหรือหอริมน้ำเป็นสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งของสวนจีนโบราณ ในแถบเจียงหนานของประเทศจีนมีแม่น้ำลำคลองหลายสายจึงนิยมสร้างศาลาริมน้ำไว้ในสวนจีน การก่อสร้างศาลาส่วนใหญ่ใช้ทำเสริมฝั่งแม่น้ำหรือสระน้ำ พื้นของศาลาถมด้วยก้อนหินก้อนใหญ่ให้พ้นผิวน้ำและยื่นออกไปจากริมฝั่งน้ำ มีระเบียงกั้นสามด้าน จุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ไว้ชมวิวทิวทัศน์ของสวน เมื่อก้มมองดูจะเห็นผิวน้ำใสๆ ไหลเอื่อยๆ ในสระน้ำ เมื่อมองตรงไปก็จะเห็นระเบียงทางเดินฝั่งตรงข้าม และในตอนกลางวันถ้าแหงนหน้ามองก็จะเห็นท้องฟ้าสีฟ้าคราม พร้อมสัมผัสแสงอาทิตย์อันอบอุ่น ช่วงยามพลบค่ำพระอาทิตย์กำลังตกดินจะเห็นพระจันทร์ลอยเข้ามาแทนที่

     สำหรับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เมื่อลอดผ่านประตูวงพระจันทร์มาแล้ว จะพบศาลาริมน้ำอยู่ตรงด้านหน้า ช่วงเช้าและช่วงกลางวันจะมีแสงแดดสาดส่องลงมา ช่วงเย็นท้องฟ้าโปร่ง จะเห็นเงาพระจันทร์ค่อยๆ ขึ้นมา หากเป็นพระจันทร์เต็มดวง แสงจันทร์จะสาดส่องมายังลานศาลาริมน้ำแห่งนี้ดูสว่างไสวราวกับไม่ใช่เวลากลางคืน จึงเป็นที่มาของชื่อศาลาชมจันทร์ที่เหมาะเป็นสถานที่ชมพระจันทร์ในช่วงเทศกาล