หน้าต่างแปดเหลี่ยม

หน้าต่างแปดเหลี่ยม

     หน้าต่างทรงแปดเหลี่ยม ที่ประดับโดยรอบกำแพงของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มีดอกเหมยที่เบ่งบานอย่างสง่างาม บนยอดกิ่งดอกเหมยมีนกสาลิกาดงสองตัว เกาะอยู่อย่างมีความสุข ชวนให้ผู้พบเห็นจิตใจเบิกบาน ดอกเหมยส่งกลิ่นหอมเป็นนิมิตแห่งความสวยงาม และเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเปรียบเสมือนเหล่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากระจายสู่ทั่วประเทศไทย เป็นบัณฑิตที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และสติปัญญาอันเป็นเสาหลักของประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเปรียบเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงของเสาหลัก เสมือนหินแข็งแกร่งเกื้อหนุนของสังคม