ศาลาแปดเหลี่ยม

ศาลาแปดเหลี่ยม

     ศาลาแปดเหลี่ยมเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงวัฒนธรรมการพักผ่อนของชาวจีน นักจัดสวนมักจะแสดงความสามารถในการออกแบบศาลาในสวนอย่างวิจิตรงดงาม ศาลาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการตกแต่งทัศนียภาพของสวนจีน เพื่อให้ผู้คนนั่งชื่นชมธรรมชาติภายในสวน และเพื่อพักผ่อนกายรื่นรมย์ใจ

     ศาลาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรแห่งนี้เป็นศาลาประเภทตั้งเดี่ยว มีทั้งหมดแปดด้านหรือแปดมุม สามารถพบเห็นศาลาต้นแบบที่มีลักษณะคล้ายกันที่สวนหลิวและสวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาลารูปทรงนี้นิยมสร้างไว้กลางสระน้ำที่กว้างขวางของสวนจีน สำหรับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้ตั้งศาลาแปดเหลี่ยมไว้ริมสระน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นน้ำใสๆ และเงาสะท้อนจากน้ำกลางสวน รวมถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายในสวนแบบมุมกว้างได้