มุมสวนไผ่

มุมสวนไผ่

     มุมสวนไผ่ เป็นจุดพักผ่อน มีบรรยากาศร่มรื่น เพราะมีต้นไผ่อยู่รายรอบสวน สำหรับความเชื่อของชาวจีน ต้นไผ่เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาว ปลูกง่ายโตเร็วลำต้นสูงยาว ส่วนปลายโน้มไหวลู่ลม คนจีนเปรียบต้นไผ่เหมือนการเติบโตทีละขั้นของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีความก้าวหน้า และยังมีความหมายมงคลหมายถึง ชีวิตที่ยืนยาว มั่นคงและมีความยืดหยุ่นเหมือนดั่งกิ่งไผ่ที่ลู่ลม