แนะนำศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คอลัมน์ออนไลน์ "ชีพจรจีน"

ผู้อำนวยการศูนย์

รองศาสตราจารย์
ดร.นันทนา คชเสนี

รองอธิการบดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร


ปฏิทินกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง