หอชุมนุมนักปราชญ์

หอชุมนุมนักปราชญ์

     ชื่อหอแห่งนี้มีคำว่า “นักปราชญ์” หมายถึงผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จึงเป็นสถานที่เหมาะกับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนอันแสนกว้างใหญ่ หอชุมนุมนักปราชญ์เป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับจีนศึกษา วัฒนธรรมจีนและภาษาจีน อีกทั้งยังเป็นสถานที่อันเงียบสงบเหมาะกับการอ่านหนังสือ เมื่ออยากละสายตาจากการอ่านหนังสือก็สามารถพักสายตาได้โดยมองไปนอกหอ จะเห็นภาพเงาสะท้อนของ หอชุมนุมนักปราชญ์บนสระน้ำกลางสวน เป็นภาพที่งดงามของสถาปัตยกรรมที่ผสานกับธรรมชาติอย่างลงตัว สร้างทั้งความร่มเย็นทางกายและความรื่นรมย์ทางใจ

     หอแห่งนี้ยังเป็นร้านหนังสือที่จำหน่ายหนังสือภาษาจีนหลากหลายประเภท เช่น สารคดี วารสาร นิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ ที่สามารถซื้อหนังสือติดไม้ติดมือกลับไปอ่านที่บ้านได้เช่นกัน