โคมแดง

โคมแดง

     โคมแดง หรือภาษาจีนเรียกว่า红灯笼 (hóngdēng lóng) แขวนเรียงรายตามทางเดิน ชาวจีนมีความเชื่อว่า โคมไฟสีแดงเป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสิริมงคล และยังเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างแก่มนุษย์ มากไปกว่านั้นการประดับไฟยังเป็นการให้แสงสว่างแก่สถานที่นั้นๆ ด้วย