ประตูทรงพระจันทร์

ประตูวงพระจันทร์

     ประตูวงพระจันทร์เป็นทางเปิดโล่ง ลักษณะเป็นวงกลมคล้ายอุโมงค์ที่เชื่อมต่อจากผนังหรือกำแพงล้อมรอบภายในสวนจีน ในยุคโบราณประตูวงพระจันทร์สามารถพบเห็นได้ในพระราชอุทยานหรือ สวนในคฤหาสน์ของชนชั้นสูง จุดประสงค์เพื่อเชื้อเชิญกลุ่มคนฐานะเดียวกันเข้ามาชื่นชมความสวยงามภายใน และตามความเชื่อพื้นบ้านของจีน ชาวจีนถือว่าพระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบ จากคำกล่าวที่ว่า “ดอกไม้งามเมื่อพระจันทร์เต็มดวง” การออกแบบประตูเป็นรูปพระจันทร์เต็มดวงนี้จึงมีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือ เพื่อให้ผู้เข้ามาชมมองผ่านช่องประตูแล้วจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติในสวนจีนที่งดงามในอีกมุมมองหนึ่ง พร้อมทั้งเป็นการบ่งบอกว่าชีวิตคนเรานั้นเหมือนพระจันทร์ที่เปลี่ยนรูปอยู่เสมอ ดังคำกล่าวที่ว่า “ผู้คนมีทั้งทุกข์สุขและพบจาก ดั่งพระจันทร์มีทั้งเดือนเพ็ญและเดือนแรม”