หน้าต่างโปร่ง

หน้าต่างโปร่ง

     หน้าต่างโปร่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินในสวนจีนที่มีลักษณะอันโดดเด่น บ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ในด้านสถาปัตยกรรมในการจัดสวนแบบจีน หน้าต่างโปร่งมีทรงกรอบหน้าต่างหลากหลายรูปทรง อีกทั้งยังมีลายฉลุของหน้าต่างหลากหลายรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน สำหรับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มีหน้าต่างโปร่งอยู่ 2 รูปแบบ คือ กรอบทรงสี่เหลี่ยมฉลุลายเส้นตรงเชื่อมกัน โดยกรอบเป็นทรงสี่เหลี่ยมเรขาคณิตที่ดูเรียบง่าย ทั้งยังเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนที่ว่า “ฟ้าเป็นวงกลม พื้นดินเป็นสี่เหลี่ยม” สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด จินตนาการที่เกี่ยวกับโลกของชาวจีนในยุคโบราณ ส่วนหน้าต่างอีกรูปแบบหนึ่ง คือ กรอบทรงหกเหลี่ยมฉลุลายรอยแยกของน้ำแข็ง กรอบหน้าต่างเป็นหกเหลี่ยมทรงเรขาคณิต ลายฉลุของหน้าต่างใช้เส้นตรงตัดทแยงกันไปมา คล้ายกับรอยแยกของน้ำแข็ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า น้ำในแม่น้ำที่แข็งเป็นน้ำแข็งกำลังละลาย ฤดูหนาวได้ผ่านพ้นไป ทุกอย่างจะกลับมาอุดมสมบรูณ์อีกครั้ง เป็นสัญญาณว่า สิ่งที่ไม่ดีกำลังจะผ่านพ้นไป และสิ่งดีๆ กำลังจะมาเยือน อีกทั้งยังเป็นการเปรียบเปรยว่า “จิตใจผู้มีการศึกษาย่อมใสบริสุทธิ์ดุจดั่งน้ำแข็ง”