อาคารภายในสวน

อาคารภายในสวน

     อาคารภายในสวนเป็นสถานที่สำคัญจุดหนึ่งของสวนจีน ที่มักมีการสร้างอาคารแบบนี้ไว้ตรงกลางสวน ตัวอาคารมีความสูง 2 -3 ชั้น ซึ่งหากมองจากชั้นบนสุดจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสวนได้ทั้งหมด รวมทั้งทิวทัศน์รอบทิศ ที่เป็นทิวเขาสลับซ้อนกันอยู่นอกเขตสวนจีน ดังนั้นอาคารภายในสวนจึงเป็นจุดที่สูงที่สุดภายในสวนจีน จุดประสงค์เพื่อทั้งชมทัศนียภาพในมุมสูงและทั้งเป็นพื้นหลังของสวนจีน ส่วนในอาคารนอกจากจะไว้ชมทิวทัศน์แล้ว ยังเป็นที่พักและห้องเก็บหนังสือ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้ประยุกต์อาคารภายในสวนเป็นอาคารเรียน ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศความเป็นจีน นอกจากนี้ผู้เรียนหรือผู้เข้าชมสามารถขึ้นไปยังระเบียงชั้นสองของอาคาร เพื่อชมทัศนียภาพทั้งในและนอกศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรอีกด้วย