โครงการเสวนาวิชาการด้านจีนศึกษา ชุด “ล่องกระแสจีน” ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 21 มกราคม 2566 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรได้ดำเนินการจัดโครงการเสวนาวิชาการด้านจีนวิทยา ชุด “ล่องกระแสจีน” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เจาะลึกนโยบายเปิดประเทศกับความท้าทายในการจัดระเบียบสังคมจีน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย”  โดยเป็นการถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊คเพจ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล. (ลิ้งค์เพจ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภากร กัทชลี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรภายนอกบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์โควิดในไทย หลังจีนประกาศเตรียมเปิดประเทศ” และอาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรภายในบรรยายในหัวข้อ “จีนกับการต่อสู้กับโควิดและเปิดประเทศ” รวมถึงอาจารย์Yunke Zhai อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรภายในบรรยายในหัวข้อ “มุมมองคนจีน ในวิกฤตไวรัสโคโรนา”  เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกด้านนโยบายรวมถึงจัดระเบียบสังคมในจีนที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้  และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาไปเผยแพร่ พัฒนา ปรับใช้และต่อยอดในอนาคตได้

 

Link รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/mfuchinesecenter/videos/603936774902844

 |   |  696 ครั้ง