โครงการค่ายสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2566 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sclc-กิจกรรมการเรียน การสอน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการจัดโครงการ “ค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน” ให้แก่นักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จำนวน 68 คน เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมจีน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน รวมถึงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมจีน ซึ่งภายในค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีนมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ฐาน

ฐานที่ 1 : ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน โดย อาจารย์ Dang Ruixia อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อฯ

ฐานที่ 2 : ศิลปะการป้องกันตัวแบบจีน โดย อาจารย์ Zhang Wenyu ครูอาสาสมัครประจำสถาบันขงจื่อฯ

ฐานที่ 3 : ศิลปะการชงชาแบบจีน โดย อาจารย์ Liu Qi ครูอาสาสมัครประจำสถาบันขงจื่อฯ

ฐานที่ 4 : ศิลปะการขับร้องเพลงจีน โดย อาจารย์ Yang Xiujin ครูอาสาสมัครประจำสถาบันขงจื่อฯ

Link รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://mp.weixin.qq.com/s/oVoI2dcmkaZQdTD619yIzA?fbclid=IwAR3kxbGKcEA9zLFeHdFNhCaPD_GSn46sdJkH16si-5mmE2Cf2HqPX4CxZmw

 |   |  693 ครั้ง