มีดตัดสมุนไพร

มีดตัดสมุนไพร

     มีดตัดสมุนไพรใช้สำหรับตัดส่วนต่างๆ ของสมุนไพร ตามจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้ทำยา เช่น เฉพาะกิ่ง ก้าน หรือใบ