ดาบของพระเจ้าโกวเจี้ยนแห่งรัฐเยว์

ดาบของพระเจ้าโกวเจี้ยนแห่งรัฐเยว์ ดาบของพระเจ้าโกวเจี้ยนแห่งรัฐเยว์

     ในปี ค.ศ. 1965 นักโบราณคดีได้สำรวจพบดาบของพระเจ้าโกวเจี้ยน ในบริเวณสุสานของมณฑลหูเป่ย บนตัวดาบได้สลักอักษร 8 ตัว คือ “越王自作用剑” อ่านว่า “เยว์ หวาง จื้อ จั้ว โย่ง เจี้ยน ” ซึ่งมีความหมายว่า “ดาบส่วนตัวของราชันแห่งเยว์” ดาบของพระเจ้าโกวเจี้ยนแห่งรัฐเยว์นั้น มีความยาวทั้งหมด 55.6 เซนติเมตร ตัวดาบยาว 45.6 เซนติเมตร ตัวดาบสามารถใส่อยู่ในปลอกดาบได้อย่างพอดี เมื่อดึงดาบออกมาจากปลอก ตัวดาบยังคงแวววับจับตา อีกทั้งยังไม่มีสนิมกัดกร่อนแม้แต่น้อย ดาบเล่มนี้สามารถตัดกระดาษ 20 กว่าชั้นให้ขาดโดยเพียงแค่กรีดลงเบา ๆ