หม้อต้มยาดินเผา

หม้อต้มยาดินเผา

     หม้อต้มยาดินเผาเป็นอุปกรณ์ใช้ทำยาน้ำ เมื่อต้มยาจะได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ส่งผลต่อสรรพคุณของยา เพราะส่วนใหญ่ยาจีนมีความเป็นกรดอ่อนๆ กรดอ่อนนี้มีคุณสมบัติในการห้ามเลือดและหยุดอาการท้องร่วงได้